Vi skapar varumärkensom fler människor älskar

Vårt recept, strategiskt utanför-boxen tänkande

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla varumärken som skapar minnen, väcker positiva känslor, och skaffar fans istället för kunder. Vi förenar affärsmål, målgrupp, och marknad för att ta fram ett varumärke med en kraftfull identitet som sticker ut bland konkurrenter och som bygger långvariga relationer.

Vad vi gör

Strategi

Upptäck ditt varumärkes kraft

Vi hjälper dig att planera resan till din målgrupps hjärta. Vi definierar ditt varumärkes DNA och tar fram en lockande identitet och personlighet som talar till din målgrupp och positionerar varumärket på marknaden på ett unikt sätt. 

Syfte

Vision och mission

Värderingar

Målgruppanalys

Konkurrensanalys

Positionering

Personlighet och identitet

Implementering

Vi väcker varumärket till liv.

Allt handlar om upplevelser. Varje varumärkes mål är att väcka emotioner och känslor i varje kunds upplevelse med varumärket.  Vi kartlägger din målgrupps kontakter med varumärket och designar upplevelser som skapar minnen.

Kommunikation

Storytelling

Grafisk design

Naming

Webb

Sociala medier

Innehållstrategi

Våra grundpelare

Lojalitetskapande

Varumärken ska skaffa följare, fans, försvarare, inte kunder. Med långvariga relationer med sin målgrupp som bygger på lojalitet garanteras långsiktighet för varumärket och dess framtid.

Att vara unik ger synlighet

Vi bombarderas varje dag av mängder av varumärken och det är väldigt få som fångar vår uppmärksamhet. För att varumärket ska synas och fastna i kundens hjärta ska den vara unik och skilja sig från konkurrensen. 

Syfte ger mening

Syftet är hjärta och själ i varumärket. Det som svarar på varför varumärket finns bortom pengar. Människor söker och älskar varumärken med tydliga och inspirerande syften och det är dessa varumärken som förändrar och skapar värde.

Varumärket som upplevelse

Varumärket ska vara levande, skapa känslor och minnen, det är så långvariga relationer med målgruppen byggs och en positionering sker. Vid varje tillfälle kunden möter varumärket finns en möjlighet att skapa en upplevelse värt att minnas och prata om.

Människan i centrum

Det är människor som bestämmer vad ett varumärke är. Därför ska varje varumärke tjänna människor först och sedan företagets ekonomiska mål. Detta är nyckeln till framgång.