Apples logo som en symbol av varumärket
5 fördelar med att bygga ett starkt varumärke
March 3, 2021

De flesta nya och småföretagare tänker inte på att bygga ett varumärke och anledningarna till det kan vara många. Vissa tycker att det där med varumärke är något för stora företag, andra ser varumärkesbyggandet som komplicerat medan andra inte förstår ens vad varumärke är för någonting för att begreppet är så diffus. Jag skulle säga att de allra flesta tillhör den tredje gruppen. I den här artikeln vill jag förklara varför alla, ja, alla företagare ska tänka på att bygga varumärke och några av fördelarna med det.

Alla ska bygga ett varumärke

Det första jag vill göra i den här artikeln är att förklara vad ett varumärke är för något. Kort och gott är varumärket ditt rykte, vad dina kunder och omvärlden tänker och säger om ditt företag, dina produkter, eller dina tjänster. Jag skulle påstå att alla företag oavsett storlek har ett varumärke eftersom kunderna och omvärlden har hunnit bilda sig en uppfattning om företaget genom första intrycket vid ett köp, genom att titta på logotypen, eller genom att höra företagsnamnet till exempel.

Att bygga varumärket är därför inte en fråga om man vill eller inte, det är ett egentligen ett måste för alla företag som vill lyckas på marknaden.

Har du kontroll över varumärket?

Om vi utgår ifrån tanken att alla har ett varumärke är den stora frågan om man har kontroll över varumärket eller inte. Dina kunder har haft en kontakt med dig eller ditt företag via telefon, webbsidan, ett köp, de har kanske sett din marknadsföring via Facebook, Instagram, eller LinkedIn, med andra ord, ett rykte om dig eller ditt företag har börjat bildas. Har du kontroll över det? vet du vad dina kunder säger om ditt företag till sina vänner? har du bestämt hur du vill att ditt företag ska uppfattas? vilka känslor vill du väcka hos din målgrupp? När man börjar svara på dessa frågor börjar man ta kontroll över varumärket.

Hur man tar kontroll över varumärket och hur man bygger den strategiskt blir ett ämne för en annan artikel.

Fördelar med att bygga ett starkt varumärke

När vi redan vet vad ett varumärke är behöver vi reda ut varför det är viktigt att bygga ett starkt varumärke. Det största syftet med ett starkt varumärke är att din målgrupp, d.v.s., dina kunder ska känna ett samband med det så att de väljer dig istället för dina konkurrenter. Här vill jag nämna några konkreta exempel på fördelar med att bygga ett varumärke.

1. Varumärket skapar tillit

Ett varumärke skapar tillit och detta är en av de viktigaste faktorer som leder till köp. Du köper från någon du litar på eller hur? Det kan vara garanti, kvalitet, för att du har använt produkten eller tjänsten tidigare och fått en positiv upplevelse, o.s.v. Så tänker dina kunder också. När du som företagare har ett varumärke som är sammanhållet, d.v.s., att det finns en röd tråd i allt du gör och säger, då vet dina kunder vad du står för och vad de kan förvänta sig från dig. Detta ger dina kunder trygghet och de ska välja dig på grund av att de litar på dig.

2. Varumärket skapar lojalitet

När kunderna litar på ditt varumärke och inte blir besvikna kommer de att bli trogna kunder. Att ha trogna kunder är så otroligt viktigt för ett företag. Trogna kunder rekommenderar företaget till andra, de köper inte från någon annan än just ditt företag, de är villiga att betala mer i fall du höjer priset och de är villiga att köpa andra tjänster eller produkter du säljer. Om vi pratar om konvertering är lojalitet mycket viktigt för ditt CLV (customer lifetime value) som står för en kunds livstidsvärde eller värdet på en kunds framtida köp under sin tid som kund hos dig.

3. Varumärket minskar marknadsföringskostnader

Om du lyckas bygga ett starkt varumärke kommer din målgrupp att komma till dig utan att du behöver investera så mycket i marknadsföring. Klart ska du investera i marknadsföring men i det långa loppet kommer du att ha mer försäljning utan att behöva satsa så mycket på marknadsföring. Varför? Lojala kunder ska komma tillbaka utan att du anstränger dig mycket i marknadsföring och de ska också sköta en del av din marknadsföring.

4. Varumärket höjer värdet och priset för dina produkter och tjänster

En dag var jag ute efter ett par vintervantar och hittade ett par fina vantar som kostade ganska mycket för min plånbok. Jag besökte några andra affärer och hittade exakt samma vantar men dessa kostade bara hälften än de första. Skillnaden? De första hade ett varumärke, de billiga hade inte något varumärke på. Ja, jag jämförde och det var exakt samma vantar. Har du varit med om något liknande?

Om du bygger ett varumärke ska det upplevda värdet av dina produkter och tjänster höjas och det kommer att ge dig möjlighet att höja dina priset. Dina kunder kommer inte att klaga för att de vet att de betalar för något bra som ger ett värde. Vinsten med det? Bättre omsättning.

5. Varumärket bygger och stärker företagskulturen

Det här är för de företag som har eller planerar att ta in anställda.

Om det finns en robust grund i varumärket, vad det står för, dess syfte, värdegrund, vision, och personalitet, då kommer anställda att styras av varumärket, inte ens av chefen, intressant va? Det är varumärket som ska styra företagskulturen och detta kommer att påverka företaget positivt på många sätt. Du ska ha lättare att rekrytera rätt personal, du ska behålla kompetenta medarbetare en längre tid, dina medarbetare ska marknadsföra företaget och det viktigaste av allt enligt mig, det ska bli jättekul på jobbet. 

Julian Quinones

Varumärkesstrateg