Företagets viktigaste resurs är varumärket

Vi människor drivs av känslor, känslor som väcks av upplevelser. Varumärkets huvudsyfte ska vara att ge människor upplevelser som väcker rätt känslor vid varje tillfälle. Vi är övertygade om att alla företag kan lyckas med det, det krävs bara lite fantasi och strategi. 

Långsiktighet, inte kortsiktiga resultat

Dagens företag vill nå affärsmässiga mål som oftast översätts till nyckeltal och omsättningsresultat. Huvudfokuset ligger i att marknadsföra, attrahera leads, få fler kunder och sälja. Detta tankesätt förvandlar företagets relation med kunder till en kortvarig relation och gör företagets mål kortsiktiga och utan grund. Vi tror att det här tankesättet är fel väg att gå. Varumärket garanterar långsiktiga relationer och därför, långsiktiga resultat.

Meningen bortom pengar

Men starka varumärken byggs inte med en snygg logga eller med en webbsida. De måste ha en grund, de måste kunna svara på frågor som varför varumärket finns, vad den gör, var den är på väg, vad den erbjuder som man inte hittar hos någon annan. Precis som vi människor vill hitta meningen med livet behöver varumärken hitta meningen i deras existens. En mening som ska locka andra och som andra kommer att tro på och kämpa för.

Våga vara annorlunda

Alla företag konkurrerar om uppmärksamhet. Med så många företag och så mycket brus är det en utmaning att sticka ut. Framgångsrika varumärken vågar utmana, tänka nytt, tänka om, tänka annorlunda.

Fans, inte kunder

Ett lönsamt varumärke är unikt och har förmågan att attrahera, beröra, och engagera kunder och även omgivningen. Kunder slutar vara kunder och blir fans som ska föra varumärkets budskap vidare. De kommer att kämpa för varumärkets existens. Det är de som ska vara varumärkets bästa marknadsförare. 

Människor vill inte köpa, vi vill uppleva

Varumärket ska kunna tala till människor precis som människor gör. Den ska tala till sina kunder i kundernas språk. Den ska väcka emotioner, intresse, engagemang. Den ska skapa minnen som varar för livet. Den ska skapa upplevelser som berör. Varumärket ska vara som en levande varelse. Kunderna ska se i varumärket antingen sig själva eller en mentor, en guide, en ledare att följa.

Varumärket är vägvisaren

Varumärket ska ligga i centrum för företagets beslut. Den ska vägleda vilka tjänster och produkter som erbjuds, hur marknadsföringen ser ut, vilka kanaler man ska välja, hur arbetskulturen ska vara och efterlevas, vem man samarbetar med, hur varumärket ska växa i framtiden.

Varumärke som kulturskapare

Företag kämpar för att anställa rätt personal, och ännu mer för att behålla de bästa medarbetarna. Ett meningsfullt varumärke skapar en kultur som genomsyrar hela organisationen. Medarbetare slutar vara medarbetare och blir försvarare av varumärkets syfte. 

Strategi, strategi, strategi

Varumärket byggs strategiskt, ingenting ska lämnas åt slumpen. En strategi ska ena affärsmässiga mål, företagets värdegrunder och syfte, målgruppen, marknadsföringen och varumärkets identitet och design i en tydlig och enkel handlingsplan som ska visa vägen framåt.

Tänka annorlunda

Företagare, entreprenörer, företagsledare behöver sluta tänka företag och börja tänka varumärke istället. Det är deras absolut viktigaste resurs.