Text med texten varumärkesstrategi
Vad är varumärkesstrategi?
February 24, 2021

Att ha en varumärkesstrategi på plats är något alla företagare oavsett företagsstorlek och fas i utvecklingen av företaget borde göra. Men innan jag förklarar mer om varumärkesstrategi ska jag först förklara vad ett varumärke är för någonting.

Varumärke är ett ord som många gånger är svårt att definiera och tyvärr finns det många definitioner och missuppfattningar som inte hjälper oss att få en tydlig uppfattning om vad ordet innebär men jag ska försöka sammanfatta de olika definitionerna på ett konkret sätt. Redo? Ett varumärke är vad dina kunder och omvärlden tänker och säger om ditt företag. Mary Neumeier, en världskänd varumärkesstrateg säger så här. A brand is not what you say it is, it´s what they say it is.

Vad dina kunder och omvärlden tänker och säger om ditt företag påverkas i sin tur av allt du säger och gör. Målet då är att allt du säger och gör ska skapa positiva emotioner och känslor hos dina kunder och omvärlden så att varumärket uppfattas på ett positivt sätt. Det är det som skapar tillit för varumärket vilket är nyckeln för att din målgrupp ska välja dig.

Alla företag har ett varumärke

Om vi håller oss fast vid denna definition om vad ett varumärke är kan vi säga att alla företag har ett varumärke eftersom både kunder och omvärlden har någonting att säga om dem. Frågan är då om man har kontroll över varumärket.

Varumärket är inte en logotyp

Många gör misstaget att tänka att varumärket är logotypen man skapar för företaget. Det är det inte. En logotyp, färger eller andra grafiska element hjälper att bygga en visuell relation mellan omvärlden och varumärket, de väcker känslor och emotioner som framhäver varumärkets egenskaper men de är inte varumärket.

Vad är varumärkesstrategi då?

Jag kommer tillbaka till definitionen av varumärket, det är vad kunder och omvärlden tänker och säger om ditt företag. Varumärkesstrategi handlar då om att bestämma hur du vill att företaget ska uppfattas och bestämma vägen för att uppnå det. Det handlar om att bestämma vad man vill att kunder och omvärlden ska tänka och säga om varumärket och att skapa ett ramverk som ska styra arbetet framåt där varumärket står i centrum.

Vilka delar ska en varumärkesstrategi ha?

En bra strategi bör ta hänsyn till företagets affärsidé och affärsmodell, syfte, grundvärden, framtidsbild, målgrupp, konkurrens, positionering, varumärkets personalitet och identitet, kommunikation, och var varumärket ska närvara och synas, ja, det är många delar. Alla dessa delar ska sammanfattas i en varumärkesplattform som är ett praktiskt styrdokument som ska vägleda arbetet framåt.

Varför ska man arbeta med varumärkesstrategi?

Ja, för att svara på den frågan ska vi komma ihåg varför vi människor köper, för att, i slutändan, det är det du vill att dina kunder ska göra, eller hur? Att de väljer dig och köper från dig. Människor drivs av emotioner för att köpa, vi rättfärdigar vårt köp med hjälp av logik men i själva verket är magkänslan som gör att vi köper något från någon.

Därför är det oerhört viktigt att du skapar positiva emotioner och känslor hos din målgrupp så att de väljer dig, och detta kräver strategi. När du tänker och arbetar strategiskt med ditt varumärke kan du bestämma hur du vill uppfattas och de steg du ska ta för att lyckas med det. Utan strategi lämnar du ditt varumärke åt slumpen eller i marknadens händer och då är chansen att överleva väldigt liten.

Varumärkesstrategin ska styra allt du gör

När du har arbetat med strategin för ditt varumärke ska strategin styra allt du gör i verksamheten. Ja, allt. Strategin ska påverka den grafiska designen, vad och hur du kommunicerar, marknadsföringen, företagskulturen, dina tjänster och produkter, val av samarbetspartners, med mera. Tro mig, jag överdriver inte.

Julian Quinones

Varumärkesstrateg