Strategi ger tydlighet|fokus|riktning|resultat

För att lyckas på marknaden behöver du utmärka dig från dina konkurrenter och vinna dina kunders hjärta. Ingenting kan lämnas åt slumpen.  Vi kan hjälpa dig att bygga en effektiv varumärkesstrategi som tydliggör företagets värdegrund och syfte, garanterar företagets affärsmässiga mål, och bygger långvariga relationer med dina kunder.

Varumärkets substans

Substansen i ett varumärket finns i dess syfte, mission, vision, och värderingar. Dessa element svarar på varför varumärket ens existerar, dess värdegrund, och varför kunden ska bry sig om det. Varumärkets substans ska också synkas med företagets affärsmässiga mål, affärsmodell, och värdeskapande. Vi hjälper dig att upptäcka varumärkets sanna DNA.

en frågetecken för att svara vad varumärke är

Kundpersona och kundresa

Varumärket finns för att tjäna sin målgrupp och därför ska du ha en tydlig bild om vem målgruppen är, dvs, din drömkund. Vi analyserar målgruppens preferenser, beteenden, förutsättningar och behov för att skapa en persona som matchar drömkunden. Sedan kartlägger vi kundens resa fram till och efter kontakten med varumärket för att utveckla en strategi som stärker relationen mellan varumärket och kunden. 

brainstorming för att beskriva kunden i varumärkets utveckling

Positionering

Positionering handlar om att framhäva varumärkets plats på marknaden gentemot konkurrensen, varför och hur den skiljer sig och att etablera en stark och emotionell relation med kunder. Det handlar om att bestämma hur varumärket ska uppfattas och vilka känslor den ska väcka. Vi hjälper dig att identifiera vad som gör dig unik och hur du kan förstärka din position. 

skål med gelegodis för att illustrera viken av att positionera varumärket

Konkurrensanalys

I dagens marknad behöver du skilja dig från mängden för att få kundens uppmärksamhet. Men för att kunna göra det ska du känna till vem du konkurrerar mot. Fördelarna med en konkurrensanalys är att du kan upptäcka varumärkets svagheter och starka sidor, möjligheter för differentiering, och du kan fatta informerade strategiska beslut för varumärkets tillväxt. 

man som gör en konkurrensanalys framför datorn

Varumärkets egenskaper

Ett starkt varumärke väcker känslor hos kunder. För att lyckas göra det skapas en personlighet och identitet åt varumärket som visas i grafiska element men också i hur varumärket ska bete sig inför och tala till sin målgrupp. Det är dessa egenskaper som sätter sig fast i människors hjärtan och möjliggör långvariga relationer.

person som gör en grafisk profil för ett varumärke

Kommunikation

Dags att förmedla varumärkets budskap till världen. Vi hjälper dig att leka med ord för att ta fram ett lockande budskap för varumärket. Vi hjälper dig med storytelling och att ta fram ett kit med copy för webbsidor och sociala medier. I det här fasen kan vi också hjälpa dig att ta fram ett namn åt varumärket, tagline och slogans som ska återspegla varumärkets essens. 

person som gör en grafisk profil för ett varumärke